Güzellikte Altın Oran Etkisi

Altın oran, bütünün parçalarının birbiriyle uyumlu olmasıdır. Antik Yunandan günümüze kadar güzellik hakkındaki görüşler sürekli olarak değişime uğramıştır. Ancak son birkaç yıldır altın oran denilen matematiksel kavramla güzellik algısı değişti. Altın oran ölçülerine uyumlu bir yüzünüz varsa güzelsiniz demektir. Günümüzdeki güzellik algısı artık bu şekilde yorumlanıyor.

Altın oran sadece matematikte geçerli değil, fizik ve sanatın kollarında da geçerli olan önemli bir terim. Altın oran, iki nokta arasındaki uzaklık ile seçilen nokta arasındaki alanın birbirine olan orantısıdır. Aradaki oran 1,618 ise buna altın oran denilmektedir. Dikdörtgenin bir kenarı 1 ise, diğer kenarı 1,618 olması önemli bir kuraldır. Buna altın dikdörtgen olarak da denilmektedir.

Altın oran kavramıyla birlikte güzellikte bilimle açıklanabilir hale geldi. Güzellik göreceli bir kavramken, bilim ise bunu fi sayısıyla açıklamıştır. Bilim bunu yüzde ve vücutta incelemeler yaparak ortaya çıkarmıştır. Bilimin ortaya çıkardığı altın orandan, müteahhitler, mimarlar, estetisyenler, heykeltraşlar çok faydalanmıştır.

Yüz Güzelliğinde Altın Oran

Altın oran ilk olarak Yunanlı bir heykeltraş tarafından phi harfiyle açıklanmıştır. Sürekli değişen güzellik algısıyla beraber estetik yaptırmak isteyenler altın orana uygun olarak yüzlerinde değişiklik yaptırmıştır. Çökük gözler, kulağın büyüklüğü ve hizası, burun kemerinin dudaktan uzaklığı, dudağın büyüklüğü, ince dudaklar, dudağın göz pınarı arasındaki mesafesi fi sayısına göre hesaplanmıştır. Yüz güzelliği iki nokta aralığına göre açıklanmaktadır. Kısacası, yüzde belirlenen noktalar arasındaki oranların uyumluluğudur. Altın oran hesaplanmasında kullanılan maddeler şöyle;

  • Yüzün genişliğiyle, uzunluğu arasındaki oran
  • Kaşlarla, dudakların birleştiği mesafeyle, burun uzunluğunun birbiriyle oranı
  • Çene ucu, yüzün boyu ve kaşların birleştiği alanın birbirine oranı
  • Ağız boyutuyla, burun genişliğinin birbiriyle oranı
  • Burun genişliğiyle, burun delikleri arasındaki mesafenin birbirine oranı
  • Göz bebekleriyle, kaşların arasındaki uzaklığın birbirine oranı

Yukarıda belirtilen oranlar 1,618 olarak hesaplandığında yüzde altın oran bulunmaktadır.

Estetikte Altın Oran

Günümüzde estetik cerrah çok popüler hale gelmiştir. Bu alanla ilgili yapılan araştırmalar gelişmeye devam etmektedir. Yapılan estetik cerrahilerde altın orana uyumlu olması amaçlanmıştır. Yüzde altın oranı bulmaya profilopilasti denilmektedir. Böylece kişinin yan profilde uyumsuz olan bölgeleri uyumlu hale getirilmiştir. Altın oran, estetik cerrahide tam anlamıyla istenilen uyumlu, ölçülü güzelliğin oranıdır. Plastik cerrahide en çok çene, çene altı, alın, gözler, yanaklar, burun bölgelerine müdahale edilmektedir.

Güzellikte Altın Oranın Önemi

Güzellik anlayışı kültüre göre değişmektedir. Tüm kültürlerde büyük göz ve iri yanaklı olmak güzelliği açıklamaktadır. Altın orana uygun olarak iki göz yapısının ortasındaki boşluk, göz büyüklüğünde olmalıdır. Toplam burun genişliği bu boşluk kadardır. Yapılan hesaplamalarda 1,618’e yakınsa bu kişilerin güzel olduğunun göstergesidir. Vücut güzelliğinin de altın oranla ilişkisi vardır. Birçok ünlü ressam tablolarında insan boyutuna uygun tasarımlar yapmıştır. Örneğin, bir insanın kafa ölçüsü boyutu, yedi buçuk katı boyunun olması altın oranı temsil eder. Vücut ölçülerinde boy uzunluğu da dikkate alınmaktadır.

MC Akademi’ye gelmede kariyerinize yön vermeyin. Uzman, profesyonel eğitmenler eşliğinde güzellik sektöründeki alanlarla ilgili hemen eğitime başlayabilirsiniz. MC Akademi’den alacağınız diplomanın uluslararası transkript denkliği bulunmaktadır. Bu yüzden sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışmaya hayatına katılabilirsiniz.